logo

На 21.03.2017г.  в гр.Главиница се проведе Информационен ден за обявяването на проект № BG05M9OP001-1.002-0043 „ АКТИВНИ НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР“ финансиран по ОП РЧР 2014-2020, схема № BG05M9OP001-1.002  „Активни“.

Събитието беше организирано от фирма „Евро Проконсулт Русе„ ЕООД избрана за изпълнител на дейност  1: „Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително в община Главиница и съседните общини Тутракан, Исперих, Ситово“. По време на събитието присъстваха 4 неактивни младежи  между  15г. и 29г възраст.

Програмата на информационния ден започна от 9.30 часа с информационна кампания и индивидуални срещи по домовете и обществени средища, където експертите идентифициране Зорница Богданова, Илиян Илиев и Емел Христова информираха неактивни младежи от 15 до 29 г. и техните родители за възможностите за обучение и заетост, в които могат да се включат.

В 13.00 ч. стартира информационния ден по проекта, в който участваха 11 неактивни младежи от с. Сокол, с. Стефан Караджа и гр. Главиница.

1  2

              Информационния ден бе открит от ръководителя на проекта г-жа Сузан Акиф, а експерт идентифициране Зорница Богданова представи цел, дейности и очаквани резултати на проекта. На събитието присъстваха също експерти идентифициране Емел Христова, Аксел Неджмидин, Илиян Илиев.

В края на събитието бе проведена анкета за обратна връзка, където част от участниците заявиха желанието  си за участие в последващи проектни дейности. В края на събитието младежите получиха почерпка и рекламни подаръци. Младежите бяха поканени да участват в следващи събития по изпълнение на Дейност 1 от проекта, а именно в професионално ориентиране и трудова борса.

 3  4

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.