1  2

На 09.03.2017г. от 10.30ч. в заседателната зала на Община Главиница се проведе начална конференция  по повод обявяването на проект № BG05M9OP001-1.002-0043 „ АКТИВНИ НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР “, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, схема № BG05M9OP001-1.002  „Активни“.

 Конференцията беше открита от заместник кмет на община Главиница Данка Милчева, след което ръководителят на проекта  г-жа Сузан Акиф представи екипа за управление на проекта:  г-жа  Майа Тодорова - координатор, г-жа Диана Бачийска – експерт мониторинг и контрол , г-жа Миглена Ангелова - експерт правни и нормативни казуси и г-жа Росица Христова- счетоводител проект. По време на конференцията присъстваха кметовете на с.Сокол, с. Падина, с, Подлес, представители от общините Тутракан и общинска администрация Главиница, вътрешни експерти идентифициране.

В рамките на събитието бе представен проекта – неговите цели, дейности и очаквани резултати. След презентацията се оформи дискусия с въпроси и отговори, относно съдействието на кметовете за идентифицирането на целевата група по проекта.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.