logo

Община Главиница е бенефициент по Оперативна програма
 „Развитие на човешките ресурси“

с проект

BG05M9OP001-1.002-0043 „Активни на местния трудов пазар“

На 10.05.2016 г. с подписване на административен договор за безвъзмездна финансова помощ, Община Главиница стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.002-0043 „Активни на местния трудов пазар“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.

Проектът се изпълнява в партньорство със  Сдружение "Иновационен регионален университет" .

Основната цел на проекта е трудова и социална интеграция на икономически неактивни младежи до 29 г. от  Община Главиница, чрез  осигуряване на професионално обучение и заетост.

Общата стойност на проекта е  306 157 лв.,  от които  281 327,66 лв. е делът на Европейско и 24 829,34лв. на Национално съфинансиране.

 

Целева група по проекта са икономически неактивни младежи :

от  15 до 29 г. вкл., които не са в образование или обучение  и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.

Проект „Активни на местния трудов пазар“ дава възможност за:

  • - Подпомагане и насочване за връщане към образование;
  • - Подпомагане и насочване за намиране на работа и включване в заетост;
  • - Включване в мотивационно обучение от два модула – предоставящо възможност за групова и индивидуална форма на обучение – свързано с практически аспекти при включването на местния пазар на труда;
  • - Получаване на обучения за придобиване на професионална  квалификация по професиите: „Озеленител“ и  "Офис–секретар" ;
  • - Включване в заетост за период от 6 месеца;

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.