BG05M9OP001 2.002 0052 С01

Във връзка с реализирането на Проект № BG05M9OP001-2.002-0052-C001 по оперативна програма ”Предоставяне на комплексни социални услуги на територията на Община Главиница” в периода 13. 14. 15. 16. 17 и 20.03.2017 год.се проведе супервизия на наетите 56 бр. лични асистенти в Община Главиница.

Екипът за организация и управление на проекта на местно ниво осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността,като планираните групови супервизии се проведоха в заседателната зала на Община Главиница.

Супервизията бе проведена от социалните работници наети по проекта.В сформираните 6 групи, се обсъдиха различни проблеми, които срещат в своята работа личните асистенти.

Супервизията като процес представлява насочване и оказване на професионална подкрепа на практикуващите лични асистенти, за да могат да се справят адекватно и своевременно с възникващите ситуации в работата си с потребителите.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.