• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • Съобщение - ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ВИ УВЕДОМЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТРУДОВА БОРСА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.002-0043„АКТИВНИ НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР“

Съобщение


Община Главиница
Ви уведомява за провеждането на 

ТРУДОВА  БОРСА
По проект BG05M9OP001-1.002-0043„АКТИВНИ НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР“

27 април 2017 г. , 10:00 – 13:00
Място на провеждане – сградата на Общинска администрация

           

Община Главиница, в качеството си на бенефициент  по проект „Активни на местния трудов пазар“ по процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд, има удоволствието да покани всички безработни лица до 29 г. възраст и работодатели – физически и юридически лица за участие в трудова борса.  Целта на събитието е да се разяснят начините и необходимите документи за регистрация в Дирекция „Бюро по труда“, както и ползите от регистрирането за безработните лица, както и да се представят актуални свободни позиции при работодателите от региона.    
Трудовата борса се организира от „Евро Проконсулт  Русе“ ЕООД, която е изпълнител на Дейност 1 – Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително в община Главиница и съседните общини Ситово, Тутракан, Исперих, които не са в образование или обучение, не са в заетост и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, и активиране за включването им на пазара на труда по проект № BG05M9OP001-1.002-0043 ”Активни на местния трудов пазар”. 

 

00 download Програма-трудова борса - Главиница

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.