• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • ПОКАНА за изпълнение на услуга с предмет „Транспортна услуга за участници в срещи за обмен на успешен опит“ по Договор № BG05M2OP001-3.008-0001-C02, „Моите корени и моето бъдеще“, финансиран по ОП НОИР, Процедура за БФП BG05M2OP001-3.008, МИГ „Главиница-

proekt1

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.