• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • Съобщение - ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ВИ УВЕДОМЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТРУДОВА БОРСА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.002-0043„АКТИВНИ НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР“

 

Община Главиница ВИ кани на встъпителна пресконференция по проект "АКТИВНИ НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР"

2017_03_proekt_aktivmi_na_trud_pazar.jpg

РАЗГЛЕДАЙ ПОКАНА ->2017_03_proekt_aktivmi_na_trud_pazar.pdf

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт