• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • Съобщение - във връзка с изпълнение на договор BG05M9OP001-2.040-0113-C01 проект No BG05M9OP001-2.040-0113-C01 „Осигуряване на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания в община Главиница”, От 01.08.2019 г. до 08.08.2019 ще се прием заявления

 

saobshtenie proekt osig top obiad 2019

 

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт