Народните читалища на община Главиница спечелиха проект за обновяване на библиотечния фонд.

  Народните читалища на община Главиница спечелиха проект за обновяване на библиотечния фонд.

     Проектът е по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на Министерство на културата. Общите средства, които осигурява Министерството на културата са на стойност 11 443,95 лв.
     Целта на програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” е да осигури финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да се активизира интереса към книгата и четенето и да се съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, за придобиване на знания и информация.

     Със средствата по проекта ще бъдат закупени нови книги от 43 издателства, подбрани съобразно интересите и потребностите на читателите – художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания. Приоритетно са включени произведения на български автори.

  • Одобрени проектни предложения:

Вх. № в МК

 

 Наименование на кандидатстващата  библиотека

Населено място

Община

Област

Отпуснато финансиране

               

76-00-5104/20.07.2020г.

НЧ

"Христо Ботев-1901"

с.

Зафирово

Главиница

Силистра

1162,02

76-00-5196/22.07.2020г.

НЧ

"Св.Св. Кирил и Методий-1942"

с.

Коларово

Главиница

Силистра

889,19

76-00-5386/24.07.2020г.

НЧ

"Освобождение-1940"

с.

Сокол

Главиница

Силистра

1193,83

76-00-5888/11.08.2020г.

НЧ

"Зора-1954"

с.

Листец

Главиница

Силистра

1146,56

76-00-5906/11.08.2020г.

НЧ

"Светлина-1943"

с.

Калугерене

Главиница

Силистра

1160,00

76-00-6009/12.08.2020г.

НЧ

"Йордан Йовков-1946"

с.

Малък Преславец

Главиница

Силистра

1211,36

76-00-6014/12.08.2020г.

НЧ

"Христо Ботев-1940"

гр.

Главиница

Главиница

Силистра

1112,78

76-00-6072/12.08.2020г.

НЧ

"Янко Забунов-1957"

с.

Черногор

Главиница

Силистра

1207,07

76-00-6253/13.08.2020г.

НЧ

"Мехмед Джон-1956"

с.

Зарица

Главиница

Силистра

1180,74

76-00-6444/17.08.2020г.

НЧ

"Светлина-1968"

с.

Вълкан

Главиница

Силистра

1 180,40

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.