• Начало
  • НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА
  • Заповед № РД-01-135/01.03.2018, Относно: Вътрешни правила за работата на комисията, извършваща разпределение на годишната субсидия на Народните читалища на територията на Община Главиница

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт