„Общински преглед на художествената самодейност“  Раздел I – Български фолклор

„Общински преглед на художествената самодейност“
 Раздел I – Български фолклор

Поредното издание на „Общински преглед на художествената самодейност- раздел Български фолклор“ организиран от Община Главиница в партньорство с
НЧ „Христо Ботев-1940 г.“ гр. Главиница се проведе на 19.11.2022 г. Взеха участие седемнадесет читалища от община Главиница. Самодейците се състезаваха в четири категории:

Категория 1: Автентичен фолклор

Категория 2:Обработен фолклор

Категория 3: Танцов състав

Категория 4: Индивидуално изпълнение

Участващите бяха оценени от жури – специалисти:

1. Петър Илиев – хореограф

2. Румяна Вълчанова – музикант – педагог

3. Реджеб Шабан – музикант –педагог

Класираните бяха наградени с парична награда, статуетки и грамоти. Също така бяха наградени най-възрастен самодеец- Димитър Ненчев – 82 г. от НЧ „Христо Ботев – 1940 г. “ гр. Главиница и най-малък самодеец Озан Орхан – 6 г. от НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1942 г.“ с. Коларово.

Класиране:

I-ва категория „ Автентичен фолклор “

1-во място: НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1942 г.” с. Коларово

2-ро: НЧ „Освобождение - 1940 г.” с. Сокол

3-то: НЧ „Христо Ботев - 1945 г.” с. Дичево

II-ра категория „ Обработен фолклор “

1-во място: НЧ „Христо Ботев - 1940 г.” гр. Главиница

2-ро: НЧ „Освобождение - 1940 г.” с. Сокол

3-то: НЧ „Христо Ботев - 1901 г.” с. Зафирово

III-та категория „Танцов състав “

1-во : НЧ „Зора - 1954 г.” с. Листец

2-ро: НЧ „Христо Ботев - 1940 г.” гр. Главиница

3-то: НЧ „Христо Ботев - 1901 г.” с. Зафирово

IV-та категория „ Индивидуално изпълнение “

1-во: Леон Ефремов - при НЧ „Отец Паисий - 1948 г.” с. Богданци

2-ро: Милена Михайлова – при НЧ „Христо Ботев - 1901 г.” с. Зафирово

3-то: Василка Алексиева –при НЧ „Янко Забунов - 1957 г.” с. Черногор

Благодарим на всички народни читалища за участие и достойно представяне,
с пожелание да се съхрани и предаде на поколенията, българската народна песен, музика и танц.

1

2

3

4

5

67

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.