„Общински преглед на художествената самодейност“

„Общински преглед на художествената самодейност“ Раздел II – Турски фолклор

На 12.11.2022г. се проведе „Общински преглед на художествена самодейност- Турски фолклор с домакин на мероприятието НЧ „Светлина-1960” с. Звенимир. Четиринадесет народни читалища от Община Главиница взеха участие. Гости на мероприятието бяха Неждет Джевдет – Кмет на Община Главиница, инж. Сезгин Галиб – Областен председател на ПП „Движение за права и свободи“ гр. Силистра , адв. Гюнер Ахмед – Народен представител, Месут Алиш- Председател на Общински съвет гр. Главиница, Сузан Акиф зам.-кмет „Финанси” ,Сюзан Хасан зам.-кмет „Стопански дейности”, Иванка Сярова зам.-кмет „Социални дейности и образование“. Участниците се състезаваха в три категории:

Категория 1: Автентичен фолклор

Категория 2:Танцов състав

Категория 3: Индивидуално изпълнение

Бяха оценени от жури – специалисти:

1. Хабил Курт – поет

2. Реджеб Шабан – музикант- педагог

3. Зафер Хаджъбилял – Български представител и колумнист на новинарския сайт в Р Турция и духовен служител в районно мюфтийство Силистра.

Класираните получиха статуетки, парична награда и грамоти, те бяха:

I категория „Автентичен фолклор”

1-во място : НЧ „Христо Ботев – 1945г.” с. Дичево

2-ро: НЧ „Ведрина-1997г. ” с. Косара

3-то: НЧ „Янко Забунов-1957г. ”с. Черногор

II категория. „Танцов състав”

1-во : НЧ „Зора – 1954г.” с. Листец

2-ро: НЧ „Светлина-1968 г. ” с. Вълкан

3-то : НЧ „Стефан Караджа – 1950г. ” с. Суходол

III категория „Индивидуално изпълнение”

1-во : Селин Ебазер НЧ „Светлина – 1943 г. ” с. Калугерене

2-ро: Сезгин Левент НЧ „Пеньо Пенев- 1959 г.” с. Ножарево

3-ро : Айлин Ремзи – НЧ „Стефан Караджа- 1950 г.” с. Суходол

Благодарим на всички народни читалища за участие и достойно представяне.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.