• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • ЗАПОВЕД № РД-01-494 гр. Главиница, 01.07. 2021 г. - относно: процедура – търг с тайно наддаване за „Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии” по реда на чл. 15-24, чл. 31-33 и чл. 35 от Наредбата

HEADER GLAVINITSA

 

З А П О В Е Д

№ РД -01- 494

гр. Главиница, 01.07.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3, във връзка с чл. 46, т. 1,  чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 49, ал. 2 и чл. 65 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/Наредбата/ и Решение № 182 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Главиница,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

I. Откривам процедура – търг с тайно наддаване за „Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии” по реда на чл. 15-24, чл. 31-33 и чл. 35 от Наредбата.

1. Адрес на Продавача – Община Главиница, ул. „Витоша” № 44, тел. 08636/ 20 40, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

2. Вид на процедурата – търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии.

3. Предмет на процедурата – продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии за Обект № 1, включващ подотдели 46-ж, 33-с и 46-з с общо прогнозно количество 2 161 пл. куб. м, разпределени по категории и цени, както следва:

.......................................................................................

 

00 download  ЗАПОВЕД № РД-01-494 гр. Главиница, 01.072021 г. - относно: процедура – търг с тайно наддаване за „Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии” по реда на чл. 15-24, чл. 31-33 и чл. 35 от Наредбата

 


 arrow1ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ - ZIP FORMAT
 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.