Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг,

 Кмета на Община Главиница Ви кани на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, чрез  сключване на  договор за финансов лизинг при следните параметри:

  • Максимален размер на дълга – 160 000.00 лева, с включен ДДС;
  • Валута на дълга – лева;
  • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
  • Цел - закупуване на специализирана техника за обезпечаване на дейността на община Главиница при предоставяне на услугите по чистота;
  • Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства;
  • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.

Общественото обсъждане ще се проведе на 30.08.2017г. /четвъртък/ от 16.00 часа в заседателна зала на Общински съвет гр. Главиница /ІV етаж/.

Вашите мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането може да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@glavinitsa.bg  до 04.09.2017г.

Неждет Джевдет

Кмет на община Главиница

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.