ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ!!!

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Главиница уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица, че организира среща за

обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

от Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС), за закупуване на сметосъбираща техника, включваща сметосъбиращ автомобил (втора употреба) и контейнери тип „Бобър“ – 1,1 м3 – ( 100 броя ), при следните параметри:

  • Максимален размер на дълга /номинална стойност/ - 120 000 лв.;
  • Валута на дълга – лева;
  • Вид на дълга – целеви, дългосрочен безлихвен заем;
  • Начин на обезпечаване – чрез запис на заповед, обезпечаващ пълния размер на заемната сума;
  • Условия за погасяване – съгласно ред, определен от ПУДООС, с възможност за предсрочно погасяване на част или целия дълг;
  • Лихвен процент – няма /безлихвен заем/;
  • Такси и комисионни – съгласно условията от ПУДООС.

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе от 14:00 часа на 27.04.2017г. в заседателната зала на Общински съвет гр. Главиница /ІV етаж/. 

Неждет Джевдет

Кмет на община Главиница 

 


СТАНОВИЩЕ НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ - РУСЕ

stanovishte rios ruse

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.