• Начало
 • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
 • ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг,

Кмета на Община Главиница кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината на публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг чрез банков заем, със следните параметри на дълга:

 1. Предназначение на дълга:
  • Възстановяване на дължими разходи за ДДС по проект BG161PO005-1.0.02-0014-C0001 „Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница“ по ОП Околна среда 2007-2013. в размер до 1 400 000лв.
  • Инвестиционен кредит в размер до 1 600 000лв. за:
 • съфинансиране на проекти по ЕСФ,
 • основни и текущи ремонти на сгради и улици в община Главиница
 • възстановяване на разходи за текущи ремонти, изплатени от собствени приходи
 1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 3 000000 (три милиона) лева, от които:
  • 1 400 000лв (един милион и четиристотин хиляди) – преизчислен собствен принос по проект „Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница“ по ОП Околна среда 2007-2013г;
  • 1 600 000лв (един милион и шестстотин хиляди) инвестиционен кредит.
 2. Валута на дълга – български лева;
 3. Вид на дълга, съгласно чл.3 от Закона за общинския дълг– дълг, поет с договор за общински заем;
 4. Източници на погасяване на дълга – собствени приходи на общината, обща изравнителна субсидия и субсидия за капиталови разходи, в частта за инвестиционен кредит.
 5. Начин за обезпечаване – Ocoбeн зaлoг нa настоящи и бъдeщи пapични взeмaния , представляващи собствени приходи на Община Главиница пo чл. 45, aл.1, т.1 от ЗПФ и обща изравнителна субсидия по чл. 54, aл.1 oт Зaĸoнa зa пyбличнитe финaнcи, и залог на вземанията по банковата сметка, по която постъпват горепосочените приходи.
 6. Условия на погасяване:
  • Срок на погасяване: до 144 месеца (12г) от датата на договора за кредит
  • Възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такси и комисионни;
 7. Индикативен гратисен период /включително срок за усвояване на кредита:
 • до 12 месеца от датата на договора за кредит;
 1. Размери на плащанията по кредита:
  • Максимален лихвен процент – формиран от пазарен лихвен индекс плюс надбавка, като лихвения процент към датата на договора за кредит не може да бъде повече от 3.5%;
  • Без такси за предсрочно погасяване;
  • Годишна такса за управление на кредита – до 1% от размера на дълга;
  • Други такси и комисионни – съгласно ценовата политика на финансовата институция;

Общественото обсъждане ще се проведе на 09.09.2022г. /петък/ от 1500 часа в заседателна зала на Община Главиница /ІV етаж/.

Вашите мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането може да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 13.09.2022г.

 

 

Неждет Джевдет

Кмет на община Главиница

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.