• Начало
  • ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
  • ПРОТОКОЛ №1- Относно: процедура «Избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит за възстановяване на средства от наложена финансова корекция за проект „Реконструкця и изграждане на спортен център в гр. Главиница

 

ПРОТОКОЛ  № 1

За дейността на комисията, назначена със Заповед №РД-01-34 от 23.01.2019г. на Кмета на Община Главиница за разглеждане, провеждане на преговори, оценка и класиране на офертите, във връзка с обявена процедура «Избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит за възстановяване на средства от наложена финансова корекция за проект „Реконструкця и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, област Силистра“ по ПРСР 2007-2013г.»«Избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на  дългосрочен кредит за възстановяване на средства от наложена финансова корекция за проект „Реконструкця и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, област Силистра“ по ПРСР 2007-2013г.» pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.