• Начало
  • ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
  • СЪОБЩЕНИЕ - До Участниците в Процедура за Избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит за възстановяване на средства от наложена финансова корекция за проект „Реконструкця и изграждане на спортен център"

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До

Участниците в 

Процедура за «Избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на  дългосрочен кредит за възстановяване на средства от наложена финансова корекция за проект „Реконструкця и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, област Силистра“ по ПРСР 2007-2013г.»

 

ОТНОСНО: Отваряне на оферти

Уважаеми дами и господа,

Уведомявам Ви за промяна в датата и часа на отваряне на офертите. 

Комисията ще отваря офертите на 23.01.2019г. /сряда/ от 14:00 часа в Оперативната зала  на общинска администрация – Главиница (етаж 2).

На заседанието, могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.