• Начало
  • ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
  • ПРОТОКОЛ № 1 - За дейността на комисията, назначена със Заповед №-РД-01-1061 от 30.11.2022г. на Кмета на Община Главиница за разглеждане, провеждане на преговори, оценка и класиране на офертите, във връзка с обявена процедура «Избор на кредитна или финанс

 

П Р О Т О К О Л № 1


За дейността на комисията, назначена със Заповед №-РД-01-1061 от 30.11.2022г. на Кмета на Община Главиница за разглеждане, провеждане на преговори, оценка и класиране на офертите, във връзка с обявена процедура «Избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Главиница»pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.