• Начало
  • ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
  • СЪОБЩЕНИЕ - До Участниците в  Процедура за «Избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Главиница»   ОТНОСНО: Отваряне на оферти

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До

Участниците в 

Процедура за «Избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Главиница»

 

ОТНОСНО: Отваряне на оферти

Уважаеми дами и господа,

Уведомявам Ви за промяна в часа на отваряне на офертите. 

Комисията ще отваря офертите на 30.11.2022г. / сряда / от 15.30часа в Оперативната зала  на общинска администрация – Главиница (етаж 2).

На заседанието, могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

……….пп…………

 

Неждет Джевдет

/ Кмет на община Главиница /

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.