▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 12.12.2018 год. /сряда/ от 09:00 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Поемане на дългосрочен общински дълг, под формата на договор за  общински банков заем.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или  финансов посредник.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.