▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 26.11.2018 год. /понеделник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.11.2018 год. /сряда/ от 16:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

 

1. Разглеждане на докладна записка относно: Решение №411/31.10.2018 год. и Заповед №АК-02-4/12.11.2018 год. на Областен Управител на Област Силистра.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от "Водоснабдяване и канализации" ООД - Силистра през 2018 год., като част от договора с Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД - Силистра

Внася: Неждет Джевдет

                                                         Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Придобиване на дарение на недвижим имот УПИ I-384 в кв.25 с площ 1 500 кв.м. находящ се в с. Малък Преславец, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разни.

 

Председател на Общински съвет - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.