▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 06.08.2018 год. /понеделник/ от 08:30 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Прекратяване членството на Община Главиница от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Главиница – Тутракан - Сливо поле”.

               Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

Председател на Общински съвет - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.