▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

                    На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 05.01.2018 год. /петък/ от 09:00 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

          

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване на Община Главиница по Проект „Красива България“ за 2018 година и промяна вида на социалната услуга в общността от   „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” с.Сокол в „Център за социална рехабилитация и интеграция” с.Сокол.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на представител на Община Главиница за участие в заседания на  Общо събрание на съдружниците на  „Водоснабдяване и канализация„ ООД - гр.Силистра.

                                             Внася: Председател ОбС

 

 

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.