▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

 

ПОКАНА

 

           На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация определя нова дата за 06.12.2023 год. /сряда/ от 14:00 часа, редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в НЧ „Христо Ботев – 1940“ гр. Главиница при следния проекто – дневен ред:
 
Полагане на клетва от новоизбрани съветници
по реда на чл.32, ал.1 от ЗМСМА
 
Внася: Месут Алиш
Председател на ОбС - Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет.
Внася: Месут Алиш
Председател на ОбС - Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Месут Алиш
Председател на ОбС - Главиница
Внася: Месут Алиш
Председател на ОбС - Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
16. Разглеждане на докладна записка относно: Придобиване на имот – частна собственост в с. Зарица.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
18. Разни
 
 
 
Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.