▌Общинска администрация

Зам. кметове

 

Сюзан Исмет Хасан

            zam kmet Su1

Дата на раждане:

02.06.1982 год.

Образование:

1999г -2004г.
-РУ”Ангел Кънчев”гр.Русе

-Автоматика информационна и управляваща техника

-бакалавър

 

2005г-2008г.
-ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий” – Велико Търново
-Публична администрация

-магистър

 

2007г-2008г.

-Стопанска академия”Димитър А. Ценов”- гр.Свищов

-Подготовка,изработване и управление на проекти по програми на ЕС

-магистър

Професионален опит:

05.08.2003г.    -     02.10.2006г.  

-МЗГ –Областна дирекция”Земеделие и  гори”- гр.Силистра

-Общинска служба по земеделие и гори –гр.Главиница

-Главен специалист

 

02.10.2006г. – 14.02.2012г.

-МЗХ- Областна дирекция”Земеделие ”- гр.Силистра

-Общинска служба по земеделие –гр.Главиница

-Младши експерт

 

2007г. –2011г.

-Община Главиница

-Общински съветник

-Председател на ПК”Стопански дейности ,екология и транспорт”

 

2011г - втори мандат

-Община Главиница

-Общински съветник

-Председател на ПК”Стопански дейности ,екология и транспорт”

 

20.07.2013г. до 19.08.2013г.

-Областна администрация гр.Силистра

-Управление на човешки ресурси

-Младши експерт

 

21.08.2013г. до 29.01.2014г.

-Главна Инпекция по Труда гр.София

-Началник -отдел "Инпекция по труда"Силистра

 

от 29.01.2014г.до 09.02.2015 г.

-Дирекция "Инспекция по Труда" гр.Силистра

-Директор

 

11.2015г. до момента

- Община Главиница

- Заместник кмет

 

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ 

 

 

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт