▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ПРАВИЛНИЦИ
  • Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр.Главиница

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр.Главиница

 

§ 8 Измененията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация е приет с Решение № 335 от Протокол №38/01.02.2018 год. и влиза в сила от 01.01.2018 год.

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр.Главиница 

               § 9 Измененията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация е приет с Решение №347 от Протокол №40/29.03.2018 год. и влиза в сила от датата на приемането му.

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт