▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ОТМЕНЕНИ НАРЕДБИ И ДР.
  • отменена - Наредба №8 за условията и реда за изхвърлянето, претоварването и обезвреждането на битови, строителни и други разпространени отпадъци на територията на Община Главиница (отменена с Решение №320 от Протокол №36/22.12.2017)

 

Наредба №8 за условията и реда за изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването и обезвреждането на битови, строителни и други разпространени отпадъци на територията на  община Главиница.

отменена с Решение №320 от Протокол №36/22.12.2017 год. на Общински съвет - Главиница

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт