• Начало
  • РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
  • Обект: „Реконструкция на Народно читалище „Христо Ботев-1940” и създаване на център за регионален туризъм, експониране на местно природно и културно наследство, в ПИ15031.501.460, гр. Главиница, общ. Главиница”

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт