ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

 Календар за местни данъци и такси

По Закона за местни данъци и такси дължите:

 

Печат