ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

 Календар за местни данъци и такси

По Закона за местни данъци и такси дължите:

 • До 31.01.2019год.
 • Подаване на декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане с окончателен годишен (патентен) данък за текущата година.
 • Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък за първото тримесечие на текущата година. Лицата, които до 31 януари за заплатили размер на окончателния годишен (патентен) данък, ползват отстъпка 5 на сто.

 • До 31.03.2019 год.
 • Плащане на такси за притежаване на куче.

 • До 30.04.2019 год.
 • Плащане на данъка върху превозните средство за цялата текуща година с отстъпка от 5 но сто.
 • Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща година с отстъпка от 5 но сто.
 • Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък за второто тримесечие на текущата година.

 • До 30.06.2019 год.
 • Плащане на първа вноска в размер на ½ на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
 • Плащане на първа вноска в размер на ½ на данъка върху превозните средства за текущата година.

 • До 31.07.2019 год.
 • Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък за третото тримесечие на текущата година.

 • До 31.10.2019год.
 • Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
 • Плащане на втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата година.
 • Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък за четвъртото тримесечие на текущата година.

 • До 31.12.2019 год.
 • Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през цялата следваща година.

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт