Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12. 2016 г.

Написано от Админ на .

ОБЩИНА  --  ГЛАВИНИЦА

Адрес: ул. „Витоша” 46 – Втори административен блок, ет.1


ОТДЕЛ “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

СТАЯ  1   -  Приемане на данъчни декларации, издаване на данъчни оценки и удостоверения

СТАЯ  2   -  Каса и счетоводство, телефон – 08636 / 21 52

СТАЯ  3   -  Началник, телефон – 21 52

Бюджетна сметка за приходите (Местни данъци и такси)

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница,

в сила от 01.12. 2016 г.:  < БАНКОВА СМЕТКА И КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ >

 

Печат