▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • Комисии към общински съвет

КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Постоянни комисии към Общински съвет гр. Главиница
мандат 2015 – 2019 год.

  Постоянна комисия по бюджет и финанси

1.Славко ***** Стефанов – Председател;
2. Ерхан ***** Мехмед - член
3. Първолета ***** Антонова - член
4. Себахтин ***** Халид - член
5. Хюсеин ***** Хамди – член

 Постоянна комисия  по стопански дейности, екология и транспорт

1. Йозджан ***** Расим – Председател;
2. Шенгюл *****  Абил - член
3. Първолета ***** Антонова - член
4. Боян ***** Томов - член
5. Ертунч ***** Ахмед - член

 Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

1. Никола ***** Димов – Председател;
2. Боян ***** Томов - член
3. Гюлсевер ***** Мехмед - член
4. Шенгюл *****  Абил - член
5. Сейфи ***** Салим - член

 Постоянна комисия по образование, религия и спорт

1. Първолета ***** Антонова – Председател;
2. Йозджан ***** Расим - член
3. Димитър ***** Сяров - член
4. Ерхан ***** Мехмед - член
5. Ердживан ***** Тасин - член

Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

1. Рашко ***** Денев – Председател;
2. Славко ***** Стефанов - член
3. Зияедин ***** Исмаил - член

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт