Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на европейския парламент от република българия на 26 май 2019 г. pdf

 

 

Печат