Написано от Админ на .

 

- ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК за условията и реда за предоставяне на социална услуга „Домашен социален патронаж” в община Главиница pdf

- МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК за условията и реда за предоставяне на социална услуга „Домашен социален патронаж” в община Главиница pdf

 

Печат