▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ПРОЕКТИ НА ДОКУМЕНТИ
  • ПРОЕКТ за Изменение на Наредба № 31 за управление на общинската пътна мрежа на територията на ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

ПРОЕКТ!

за Изменение на Наредба № 31 за управление на общинската пътна мрежа на територията на ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

както следва :

  1. Чл. 1 ал. 2 се ОТМЕНЯ
  2. Чл 22 ал. 4 се измена като валидността на разришетилното от една година се определя на: за срок от две години.

Действащ текст: Разрешението за специално ползване по ал. 3 е валидно за срок от една година.

Проект за изменение и отменяне: Разрешението за специално ползване по ал. 3 е валидно за срок от две години.

  1. Чл.33 ал. 2 се изменя като валидността на разрешителното за срок от една година се изменя на : за срок от две години.

Действащ текст: Разрешението за специално ползване по ал. 1 има действие за срок една година.

Проект за изменение и отменяне: Разрешението за специално ползване по ал. 1 има действие за срок две години.


 

МОТИВИ към ПРОЕКТ за изменение на Наредба № 31 за управление на общинската пътна мрежа на територията на ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

- основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1 ал. 2 от ЗМДТ , чл. 76 ал. 3 и чл. 79 от АПК

- Към днешна дата по реда на гражданският надзор Окръжна прокуратура – Силистра отчита , че има несъответствие между националното законодателство и този подзаконов нормативен акт , по смисъла на чл. 75 ал.1 о т АПК, какъвто представлява въпросната Наредба № 31.

- Инициирано е съдебно производство , като за това е образувано Адм. д № 93 / 2017, по описа на АС – Силистра ,което е предстои да бъде разгледано в съдебно заседание.   Атакуват се три основни текста, със съответните хипотези – чл.1 ал. 2, чл.22 ал. 4 и чл. 33, ал. 2 .

- за уеднаквяване на националното и местното законодателство, като същевременно трябва да се има предвид , че с оглед нормата на чл. 26 ал. 4 предложение 2 от ЗНА , то следва да се намали срока на публично обсъждане от 30 на 14 дни

- Като се съкрати срока за публично обсъждане, посредством публикуване на предвидените промени от Наредбата на сайта на общината ни, в никакъв случай няма да се накърнят обществените и граждански права и интереси. Нещо по – вече, ще се намали отрязъка от време, през който биха действали местни норми, различни , несъответсващи на националното законодателство. А в крайна сметка именно това е ролята на Общиските съвети – приеймайки конкретни Наредби   за приложение на националното законодателство, да го прилагат стриктно и най – вече относно императивнити разпоредби

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.