▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

 • Начало
 • ПРОЕКТИ НА ДОКУМЕНТИ
 • ПРОЕКТ за Изменение на НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на територията на община Главиница

ПРОЕКТ!

за Изменение на НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на територията на община Главиница

Действащ текст

            Чл.4, ал.1, т.4          

            Ефективно разпределяне на общинските ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги.

            Чл.18, ал.5

            В случаите на притежаване на имот, който не е основен и няма да се използва през цялата година, освобождаване от такса по чл.16, т.2 се извършва чрез подаване на декларация до община Главиница, в срок до 31.12. на предходната година. 

            Чл.54

            За неплатена такса на физически лица се налага глоба в размер от 100 до 200лв., а на юридически лица се налага имуществена санкция в размер от 300 до 500 лв..

Проект за изменение и отменяне

            Чл.4, ал.1, т.4           –          ОТМЕНЯ СЕ

 

            Чл.18, ал.5                –          ИЗМЕНЯ СЕ, както следва:

„Не се събира таксата по чл.16, т.2 в случаите на притежаване на имот, който не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождение на имота.”

            Чл.54                         –          ОТМЕНЯ СЕ


 

МОТИВИ към ПРОЕКТ за изменение на НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на територията на община Главиница

(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА)

 1. Причини, налагащи приемането на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница.

 

Правни основания:

Чл.21, ал.2 от ЗМСМА

Чл.1 ал.2 от ЗМДТ

Чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК

Чл. 26 ал.3, ал.4 и чл. 28 от ЗНА

            Наредба № 11 за определяне  и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на Община Главиница, е приета   от ОбС – Главиница, през 2017 г.,   с решение № 185 / 31.01.2017г. по протокол № 24.

            Към днешна дата по реда на гражданския надзор, Окръжна прокуратура – Силистра отчита, че има несъответствие  между националното законодателство и  този подзаконов нормативен акт, по смисъла на чл. 75 ал.1 о т АПК,  какъвто представлява въпросната Наредба № 11.

Инициирано е съдебно производство, като за това е образувано Адм. д № 77 / 2017, по описа на АС – Силистра, което предстои да бъде разгледано в съдебно заседание на 31.05.2017г. Атакуват се три  основни текста, със съответните хипотези – чл.4 ал. 1 т. 4, чл.18 ал. 5 и чл. 54.

 1. Цели които се поставят:

  Към настоящият момент няма законова пречка, да се предприемат действия за уеднаквяване на националното и местното законодателство, като същевременно трябва да се има предвид, че с оглед нормата на чл. 26 ал.  4 от ЗНА, то следва да се намали срока на публично обсъждане от 30 на 14 дни. Това се налага във връзка с избягване на един сериозен съдебен процес,  какъвто би се развил при несвоевременна реакция от наша страна. Като се съкрати срока за публично обсъждане, посредством публикуването на предвидените промени от наредбата на сайта на общината ни, в никакъв случай няма да се накърнят обществените и граждански права и интереси. Нещо повече, ще се намали отрязъка от време, през който биха действали местни норми, различни от националното законодателство.

 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

            За реализирането на проекта за промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница, не са необходими финансови средства.

 1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

            С предложените промени в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница, очакваните резултати са уеднаквяване на местното с национално законодателство .

 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

            Предлаганият проект за Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница е подзаконов нормативен акт и съответствие с цитираните по-горе мотиви, изцяло обвързани с норми от правото на Европейския съюз.

            Съгласно чл.26 от ЗНА проектът се публикува на интернет страницата на институцията, като на заинтерасованите лица се предоставя най- малко 14- дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация Главиница на ул. „Витоша” №44 или изпращани на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

гр.Главиница

12.05.2017г.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.