Написано от Админ на .

 

*ПРОЕКТ* - КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 2020-2023 Г. pdf

 

 

Печат