Написано от Админ на .

 

ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА 16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА.

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА 16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА.

 

 

Печат