Написано от Админ на .

 

Уважаеми жители на Община Главиница,

 

 Предоставям на Вашето внимание План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2020г.

 Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Главиница, чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на План-сметката за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020година на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: гр. Главница, ул. Витоша №44, Деловодство.

Приложение:

1. Докладна записка за Определяне на годишния размер на такса “Битови отпадъци” за 2020г. на територията на община Главиница и приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020година

2. План-сметка за 2020г., включваща необходимите приходи и разходи по видовеПриложение №1;

3. Справка за размера на промилите за 2020г.Приложение №2.

 

Вносител:

         Кмет на община:

                        Неждет Джевдет

 

Печат