▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ПРАВИЛНИЦИ
  • Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ОБЩИНСКИ ИМОТИ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ 

 

       § 6. Измененията и допълненията на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти  и комунални дейности“ гр. Главиница са приети с Решение №292 от Протокол №32/12.10.2017 г. и влиза в сила след законовия срок от приемането й от Общински съвет - гр. Главиница.

 ======================================================================================

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“ 

§2. Правилникът е приет с Решение №261 на Общински съвет - Главиница по т.3 от заседание, проведено на 14.04.2010 год. /Протокол №29/2010 год.

Приложение №1 - Списък на общинските имоти, предоставени за стопанисване и управление на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

Приложение №2 - Структура на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

Приложение №3 - Списък на дълготрайните материални активи /движими вещи/, предоставени за управление на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.