Написано от Админ на .

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И УСЛУГИ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

00 download

 

§ 1. Настоящия Правилник за дейността на обществения съвет за социално
пдпомагане и услуги в Община Главиница е приета с Решение № 106 от Протокол №
14/29.06.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и
във връзка с Правилника за прилагане на ЗСП

 

Печат