▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ПРАВИЛНИЦИ
  • Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр.Главиница

Ново! Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр.Главиница

 §2 Правилникът е приет с решение №2 от протокол №2/22.11.2019 г.на Общински съвет и влиза в сила от 22.11.2019 год.

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр.Главиница

 § 8 Измененията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация е приет с Решение№335 от Протокол №38/01.02.2018 год. и влиза в сила от 01.01.2018 год.

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр.Главиница 

 § 9 Измененията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация е приет с Решение №347 от Протокол №40/29.03.2018 год. и влиза в сила от датата на приемането му.

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
                          Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |  Бисквитки (Cookies)           Вход.