▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ПРАВИЛНИЦИ
  • Правила за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Главиница, обучаващи се в професионални направления „Медицина“ и „Здравни грижи“

Правила за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Главиница, обучаващи се в професионални направления „Медицина“ и „Здравни грижи

Измененията и допълненията по настоящите Правила са приети с Решение №374 от Протокол №50 от 28.02.2023 год. на Общински съвет на Община Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

 

Правила за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Главиница, обучаващи се в професионални направления „Медицина“ и „Здравни грижи“

Приета с Решение №297 по Протокол №41/30.06.2022 год. на Общински съвет - Главиница

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт