ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ

Решение №300 от Протокол №32/12.10.2017 год. на Общински съвет - Главиница

1. Еленка ***** Борисова - Плакет "За граждански принос в развитието на образователната и обществена дейност";

2. Павел ***** Костадинов - Плакет "За принос в развитието на спорта".

Решение №326 от Протокол №36/05.09.2014 год. на Общински съвет - Главиница

1. Димитър ***** Димитров - "Почетен знак - Едностранен плакет" за принос в развитието на Община Главиница.

Решение №127 от Протокол №12/26.10.2012 год. на Общински съвет - Главиница

1. Йорданка ***** Иванова - Плакет с принос в развитието на образователната и обществена дейност;

2. Радка ***** Милушева - Плакет с принос в развитието на образователната и обществена дейност;

Решение №117 от Протокол №13/26.10.2000 год. на Общински съвет - Главиница

1. Димитър Димитров - почетна грамота за заслуги за развитието на Община Главиница;

2. Славейко Сяров - почетна грамота за заслуги за развитието на Община Главиница;

3. Митко Иванов - почетна грамота за заслуги за развитието на Община Главиница;

4. Хасан Хасан - почетна грамота за заслуги за развитието на Община Главиница;

5. Стефан Даскалов - почетна грамота за заслуги за развитието на Община Главиница;

6. Кемал Пънарджъ - почетна грамота за заслуги за развитието на Община Главиница - посмъртно;

7. Мюмюн Бекир -почетна грамота за заслуги за развитието на Община Главиница;

8. Архимандрит Стефан - почетна грамота за заслуги за развитието на Община Главиница;

Решение №116 от Протокол №13/26.10.2000 год. на Общински съвет - Главиница

1. Петър ***** Пантев - Почетен гражданин на гр. Главиница - посмъртно.

Печат