Написано от Админ на .

 

 

ЗАПОВЕД № РД-01-345, гр. Главиница,30.05.2019 г., Относно: Публичен търг с явно наддаване за oтдаване под наем на земеделски земи с площ над 10 дка на търг pdf

 

 

Печат