Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-867 , гр. Главиница,14.12.2018  г., Относно: наемател на общински имот, представляващ  Язовир „Водоем” с площ от 2,052 дка  pdf

 

 

Печат