Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844, 845,848 гр. Главиница, 06.12.2018 г., Oтносно: ползватели на общинските полски пътища в землище .. за стопанската 2018/2019 г. - ZIP формат

 

 

Печат