Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-700 , гр. Главиница, 15.10.2018 г. Относно: процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за - продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост pdf

 

Печат