Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № PД-01-639 гр. Главиница, 12.09.2018  г., Относно:за спечелил търга и за купувач на урегулиран поземлен имот pdf

 

 

 

Печат